Wyniki działania Bifipro – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Instytut przed instalacją systemów Bifipro

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie wybrał system Bifipro, ponieważ jak wiele innych placówek borykał się z problemem występowania bakterii Legionella w ciepłej wodzie użytkowej. Kierownictwo szpitala przede wszystkim, ze względu na wysoki priorytet zadania poprawy jakości wod,y decydowało się na różne metody uzdatniania wody. W tym celu Instytut zainwestował między innymi w generator dwutlenku chloru dawkujący środki chemiczne w starej części budynku w kotłowni, oraz lampę UV która miała dezynfekować wodę cyrkulowaną. Generator dwutlenku chloru pracował w instytucie blisko 10 lat. Niestety połączenie obydwu metod nie było wystarczająco skuteczne. Z tego powodu w instalacji nadal występowało znaczne zanieczyszczenie bakteriami Legionella.

Instytut gruźlicy i chorób płuc w Warszawie

 

Instalacja systemu

W czerwcu 2017 Instytut zakupił 2 systemy Bifipro II 2.0, których praca polega na precyzyjnym dawkowaniu jonów srebra i miedzi do wody za pomocą elektrod z czystego srebra oraz z czystej miedzi. System Bifipro miał za zadanie oczyszczenie instalacji wodnej z biofilmu i występujących w nim bakterii Legionella.

Bifipro II Instytut Gruźlicy

 

Monitoring – Obserwacje – Podejmowanie działania

Po zainstalowaniu systemów rozpoczęły one dawkowanie odpowiednich ilości srebra i miedzi do wody. Jony srebra i miedzi mają działanie dezynfekcyjne i są bardzo skuteczne w usuwaniu biofilmu, w którym rozwijają się bakterie Legionella. Żeby system był jednak skuteczny, konieczne jest regularne płukanie fragmentów instalacji w celu upewnienia się, że woda zawierająca jony dociera do wszystkich jej fragmentów. W związku z tym  zalecono Instytutowi czyszczenie perlatorów oraz słuchawek prysznicowych.
Każdy system Bifipro wyposażony jest monitoring online, za pośrednictwem którego obserwowane są dawki jonów dodawanych do wody, a także przepływ wody. Dzięki obserwacji zachowania systemu możliwe było przekazanie konkretnych zaleceń, takich jak regulacja pracy zbiornika czy płukanie fragmentów instalacji.

 

wykres przepływ wody
Wykres 1: Wykres zużycia wody w nowej części budynku w okresie 1 tygodnia. Na wykresie widoczne są momenty w których przeprowadzono zalecone płukanie instalacji.
wykres dawkowanie jonów
Wykres 2: Dawki jonów srebra i miedzi dodawanych do wody w okresie 1 tygodnia.

 

Rezultaty

Po roku działania obu systemów jeszcze bardziej widać zdecydowaną poprawę jakości wody. Przed instalacją systemów przekroczenie bakterii Legionella występowało niemal we wszystkich badanych punktach poboru. Po 1 roku działania systemu porównano wyniki. W nowej instalacji w niemal wszystkich punktach Legionella nie została w ogóle wykryta. Stanem docelowym działania systemów Bifipro jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie w sposób powtarzalny Legionella nie będzie występowała  w ogóle we wszystkich badanych próbkach wody. Oczyszczenie instalacji z biofilmu do takiego stanu trwa kilka do kilkunastu miesięcy, zawsze jest jednak osiągany. Przebieg zmian jakości wody w instytucie jest zobrazowany na wykresach z wynikami badań wody w okresie jednego roku.

 

Bifipro - wykres legionella
Wykres 3: Wyniki badań w nowym budynku
Bifipro - wykres legionella
Wykres 3: Wyniki badań w starym budynku