Wyniki działania Bifipro – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Blue Fifty Polska Sp. z o. o.   wyjaśnia, że  intencją umieszczenia na swej stronie internetowej  opracowania zatytułowanego “Wyniki działania Bifipro” –  było wyłącznie przedstawienie generalnego  przeglądu dostępnych na rynku metod. Opracowanie  w żadnym wypadku nie odnosiło się do konkretnego produktu innego producenta i nie miało na celu naruszenia dobrego imienia żadnej ze spółek.  O powyższym świadczy to że w treści opracowania nigdzie nie odnosiliśmy się do konkretnego producenta a jedynie opisane zostały ogólnie stosowane metody. Zamieszczone zdjęcie, na którym widoczne było urządzenie  firmy ProMinent Dozotechnika sp. z o.o. zostało wybrane całkowicie przypadkowo i bez negatywnego kontekstu.