Rzecznik Praw Pacjenta o nieprawidłowościach w szpitalach

O wymaganiach dotyczących stanu jakości wody w szpitalach pisaliśmy już jakiś czas temu. Ilość dopuszczalnych mikroorganizmów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017 r. Jednak 15 marca 2019 roku Rzecznik Praw Pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwszą w tej sprawie decyzję.

rzecznik praw pacjenta

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

Wydana przez Rzecznika decyzja dotyczy naruszania praw pacjentów. Stosowanie praktyk, które mogą zagrażać zdrowi i życiu ludzi jest niedopuszczalne. Szpitale mają obowiązek zapewnić pacjentom odpowiednią jakość wody. Zgodnie z art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chorzy mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Zgodnie z powyższym szpitale muszą spełniać odpowiednie normy jakości wody i zapewniać swoim pacjentom bezpieczeństwo.

 

Ochrona pacjentów przed Legionellą 

Według Bartłomieja Chmielowca: „Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą”. Istotne jest więc dostarczenie odpowiedniej jakości wody, bez zanieczyszczeń bakteryjnych, takich jak Legionella. Rzecznik, współdziałając z Państwową Inspekcją Sanitarną, będzie nadzorować szpitale i inne ośrodki lecznicze, czy spełniają odpowiednie wymagania higieniczno-sanitarne.

 

Kary pieniężne

Na stronie Rzecznika Praw pacjenta czytamy, że: decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji Rzecznik Praw Pacjenta nakłada na podmiot leczniczy karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

 

Wymagania dla szpitali

We wspomnianym na początku Rozporządzeniu określona została dopuszczalna ilość bakterii w wodzie. W niektórych szpitalach lub oddziałach szpitalnych wymagania są bardzo restrykcyjne, więc takie stężenie nie może przekraczać 50 mikroorganizmów na 1000 ml. Przepisy w walce z Legionellą obowiązują wszystkie szpitale, które muszą wykonywać badania kontrolne minimum 2 razy w roku.

 

Co zrobić z Legionellą? 

Kiedy w instalacji ciepłej wody pojawi się już bakteria Legionella, warto dokładnie poznać metody jej zwalczania. Na rynku istnieje obecnie kilka technologii do usuwania tej bakterii. Nasi klienci często sięgają po Bifipro, ponieważ przez wiele lat inne metody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wiele szpitali zdecydowało się zaufać Bifipro, ponieważ jest bezpieczna dla ludzi i instalacji.

 

 

Źródła:
- Rzecznik Praw Pacjenta
- Med express