ROZWÓJ PROJEKTU

innowacyjne rozwiązania I profesjonalne podejście

Rozwój projektu polega na stworzeniu instalacji, obiektu lub zespołu obiektów czy instalacji wraz z całą logistyką od etapu koncepcji do uruchomienia i obsługi. Rozwijane przez Blue Fifty projekty w zakresie inżynierii środowiska mają na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb energetycznych w taki sposób, aby było to efektywne ekonomicznie a jednocześnie korzystne dla środowiska i lokalnej społeczności.

Rozwój projektu zawiera w swoim zakresie zagadnienia inżynieryjne, technologiczne, ekonomiczne i logistykę. Blue Fifty rozwija projekty w których kluczowym elementem jest produkcja i wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł.  Nasze działania mają na celu stworzenie innowacyjnej koncepcji od fazy pomysłu do komercyjnej eksploatacji obiektu. Proces rozwoju projektu zazwyczaj składa się z sześciu faz:

Podczas powstawania projektu różne koncepcje są weryfikowane na etapie studium wykonalności. Studium obejmuje analizę kluczowych elementów, tj. lokalizacja, dostępność kluczowych zasobów, powstające w wyniku działania obiektu produkty, zagadnienia technologiczne, sposób finansowania, przepisy prawne. Po weryfikacji powyższych parametrów oraz zapewnieniu finansowania obiektu następuje jego realizacja. Ostatni etap rozwoju projektu to uruchomienie instalacji i jego eksploatacja.

Blue Fifty rozwija projekty w różnych krajach na całym świecie. Nasze projekty obejmują branżę surowców odnawialnych oraz energii odnawialnej. Rozwijane przez nas projekty przynoszą korzyści środowisku a jednocześnie są pożyteczne dla ludzi i opłacalne pod względem ekonomicznym.

NASZE PROJEKTY

ROZWIJANE PRZEZ NAS KONCEPCJE

Agro Fresh Park

Celem projektu Agro Fresh Park jest stworzenie pierwszego centrum agro-logistycznego w Polsce, które stawia na nowoczesne technologie oraz zrównoważony rozwój. Jest on jednym z czołowych projektów rozwijanych przez Blue Fifty.

Spóldzielnia Nasza Energia

Projekt powstający w ramach współdzielni Nasza Energia  łączy ze sobą korzyści dla lokalnej społeczności i środowiska. Sieć biogazowni zapewni okolicznym miejscowością
i lokalnej ludności większe bezpieczeństwo energetyczne.

biogazownia
Napisz do nas
Partnerzy

Zapisz się do newslettera

Wyślij mi informacje newsletter (możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji).

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl