5 metod doboru nawozu do gleb uprawnych

Wielu rolników staję przed pytaniem: jaki nawóz wybrać pod uprawę? Jakich składników potrzebuję moja gleba?
Specjalista w AgroCares i ekspert w dziedzinie żyzności gleby – Dr Christy van Beek – dzieli się swoim  20 letnim doświadczeniem.  Niewątpliwie wie, czym się kierować podczas doboru nawozu do gleb. Wymienia ona pięć najpopularniejszych technik.

gleba metody doboru nawozu

Analiza istotą doboru nawozu do gleby

Stosowanie odpowiednich nawozów niewątpliwie pozwala na przywrócenie glebie zdolności produkcyjnej. Ponadto łatwiej jest utrzymać ją także później w dobrym i wydajnym stanie. Istotna jest więc początkowa analiza stanu gleby i ilości składników odżywczych. Wiele z nich jest stale pobieranych przez rośliny podczas uprawy. W celu doboru nawozu do gleb można stosować bardzo różne metody.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

1. Metoda bilansu

Jak sama nazwa mówi, jest to metoda równowagi. Należy stosować taką ilość składników, jakiej po prostu brakuje glebie. Warto wziąć pod uwagę różne czynniki. Po pierwsze zbiory. Po drugie niepożądane zdarzenia losowe, takie jak erozje gleb.  Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku gleba traci swoje właściwości. Ogólnie rzecz biorąc ta metoda jest prosta i jasna, ale zakłada, że ​​gleba jest obecnie w dobrym stanie.

2. Metoda progowa

Gdy zawartość pewnego pierwiastka w glebie jest poniżej określonego progu, dostarcza się go do gleby, aby wyrównać jego poziom. Metoda ta jest szeroko stosowana, ale prawidłowe określenie progu jest trudne. Nie uwzględnia ona również interakcji między składnikami odżywczymi, co jest istotne podczas doboru nawozu do gleb.

3. Metoda prób i błędów

Stosuje się różne kombinacje nawozów i obserwuje, kiedy plony są największe. Nie jest to bardzo naukowe podejście. Mimo to, jest często stosowane.

4. Metoda reakcji na plon

Metoda ta opiera się na doświadczeniach prowadzonych na polu uprawnym. Na ich podstawie określa się zależność między ilością nawozów a plonami uzyskanymi z uprawy. Oprócz kosztów prowadzenia rozległych prób terenowych, metoda ta obejmuję tylko badany obszar.

5. Modelowanie symulacyjne

Empiryczne, półempiryczne i fizjologiczne zależności są wykorzystywane do obliczenia dokładnego zapotrzebowania na nawóz. Ta metoda ma zastosowanie wyłącznie w przypadku naukowców i wymaga znacznych ilości danych.

Połączenie różnych technik

Często powyższe metody są łączone. Na przykład próg jest korygowany metodą bilansu lub metoda reakcji na plon jest używana do modelowania symulacyjnego. Wiele przykładów powyższych metod można znaleźć w Etiopii.  Obecnie dokonuje się tam przeglądu polityki dotyczącej nawozów. Wszystkie działania, oprócz metody bilansowej, wymagają danych dotyczących gleby.

rolnik na polu z tabletem - metoda doboru nawozu do gleb

Dane dotyczące gleby można uzyskać z konwencjonalnych – wykorzystujących chemię „mokrą”  – laboratoriów chemicznych lub z „chemii suchej”, która wykorzystuje spektrometry takie jak technologia opracowana w AgroCares.

W Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym powstało laboratorium Lab-in-a-box, które bada zawartość składników w glebie.

Próbki do przebadania można wysyłać również pocztą.