MetGen 

 

Samen met onze partner Metgen introduceren we innovatieve enzymen op de Poolse markt, die het mogelijk maken de methaanopbrengst in biogasinstallaties te verhogen.

Biogas is één van de hernieuwbare energiebronnen met een groot potentieel. Het is een mengsel van gassen, waarvan het hoofdbestanddeel zeer energetisch methaan is. Biogas wordt geproduceerd door de afbraak van organisch materiaal dat beschikbaar is in de vorm van afval, landbouwproducten of energiegewassen. Ontbinding en biogasproductie vinden plaats onder gecontroleerde anaërobe omstandigheden in biogasinstallaties. Biogasinstallaties maken het mogelijk duurzame energie te produceren, hetgeen tevens een effectieve methode is voor organische afvalwerking.

Veel soorten substraten kunnen worden gebruikt voor biogasproductie met een hoger of lager potentieel. Stro is een van de bronnen waaruit aanzienlijke hoeveelheden biogas kunnen worden gewonnen. Het is echter een heel moeilijk materiaal om te ontbinden, omdat stro bestaat uit cellulose en ligninedeeltjes. Lignine is in het bijzonder een stof die zich moeilijk laat omzetten in biogas.

Dankzij enzymen die door Metgen zijn ontwikkeld, is de afbraak van lignine enkele tientallen keren sneller. In de praktijk betekent dit dat het mogelijk is om de biogasproductie uit dit materiaal tot 100% te verhogen. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid afval in de biogasinstallatie verminderd.

De effectiviteit van verschillende Metgen-enzymen is al vele malen bewezen in laboratoriumtesten en in de praktijk in heel Europa. Op dit moment voert Blue Fifty in Polen gedetailleerde tests uit in laboratoria om de optimale omstandigheden voor het gebruik van enzymen bij de productie van biogas te bepalen onder lokale condities. Ons doel is om de biogasinstallatie een hulpmiddel te bieden waarmee ze de winst uit energieproductie kunnen verhogen en de kosten voor het gebruik substraten kunnen verminderen. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van enzymen in een biogasinstallatie, neem dan contact met ons op!

laboratoriu
Contact
Partners

Zapisz się do newslettera

Wyślij mi informacje newsletter (możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji).

FreshMail.com
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.com