Blue Fifty Polska I Zrównoważone rozwiązania dla ludzi i środowiska

O BLUE FIFTY

Nazwa firmy nawiązuje do idei, która przyświeca całemu naszemu działaniu. Do 2050 roku chcemy stworzyć zrównoważoną gospodarkę, która pozwoli na racjonalne zużywanie zasobów, a także ograniczy negatywny wpływ działań na środowisko. Specjalizujemy się w inicjowaniu i rozwijaniu projektów, które pomagają w osiągnięciu tych celów.
Blue Fifty rozwija szereg projektów, które mają pozytywny wpływ na ludzi oraz na środowisko. Prowadzimy działania w wielu obszarach. Wspieramy produkcję energii z odnawialnych źródeł oraz rozwijamy inne koncepcje, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wspieramy rozwiązania, które pomagają ludziom w bezpiecznym korzystaniu z zasobów środowiska.

BEZPIECZNA WODA

BLUECARE

BlueCare to szereg usług oraz technologii, które pozwalają na zapewnienie czystej i bezpiecznej wody w budynkach na etapie jej przygotowania i dystrybucji w ramach wewnętrznych systemów wodociągowych. Szczególny nacisk jest kładziony na zabezpieczenie obiektów przed rozwojem niebezpiecznych dla ludzi bakterii Legionella. W ramach BlueCare pracują najbardziej doświadczeni specjaliści, którzy pomagają we wdrożeniu odpowiednich rozwiązać w celu zapewnienia bezpiecznej wody dla użytkowników.

UTYLIZACJA ODPADÓW

PHARMAFILTER

Pharmafilter to kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla szpitali. Odpady zamiast być magazynowane na terenie szpitala i transportowane do zewnętrznych spalarni są mielone na drobne fragmenty w młynkach Tonto. Znajdują się one w wielu miejscach szpitala i są podłączone do instalacji kanalizacyjnej. Zmielone materiały są łączone ze ściekami i transportowane do instalacji przetwarzania ścieków oraz odpadów, która znajduje się obok na terenie szpitala. Odpady ulegają przetworzeniu w komorach fermentacyjnych i innym procesom, dlatego zmniejsza się ich ilość i kwalifikacja, jako odpadu. Następnie ścieki są przetwarzane na w czystą wodę.

ENERGIA WIATROWA

BLUEWATT

bluewatt - wiatraki i fotowoltaika
Wykorzystanie małych turbin wiatrowych w biznesie pozwala na produkowanie zielonej energii. W połączeniu z panelami fotwoltaicznymi możliwe jest wytwarzanie energii przez cały rok o różnej porze dnia i nocy. Panele słoneczne generują najwięcej energii w okresie od marca do października. W okresie jesienno-zimowym wydajność energetyczna jest znacznie niższa. Jednak turbiny wiatrowe generują dużo energii w nocy i podczas złej pogody. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu odpowiednia ilość energii odnawialnej jest dostarczana bez produkcji CO2.

BIAŁKA POCHODZENIA ROŚLINNEGO

BLUEBEAN

Plant-based proteins from
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na roślinne alternatywy dla mięsa. Zastąpienie białek pochodzenia zwierzęcego przez białka roślinne w naszej codziennej diecie może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Rozwijamy w Polsce miejscowy zakład produkcji teksturowanych białek roślinnych by sprostać rosnącemu popytowi na ich produkcję lokalną.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

ZIELONA CHEMIA

Hydrosense to szybkie testy pozwalające przebadać wodę pod kątem występowania w niej bakterii Legionella. Test wykrywa antygeny gatunku bakterii Legionella, który jest najbardziej rozpowszechniony i odpowiada za największą liczbę zachorowań. Dużą zaletą testu jest szybkość uzyskania wyniku – zaledwie kilkadziesiąt minut, podczas gdy na wynik badań laboratoryjnych należy czekać około 2 tygodnie.

Call back


or call us:

Polish – Hubert: +48 781 217 204

English – Ralph: +31 6 15367712