TECHNOLOGIE

Blue Fifty Polska wspólnie z międzynarodowymi partnerami wprowadza na polski rynek innowacyjne technologie z różnych sektorów. Obecnie wykorzystujemy nowatorskie metody uzdatniania wody. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma polskimi szpitalami, hotelami, szkołami i innymi obiektami. Specjalizujemy się również w ograniczaniu zużycia wody. Chcąc chronić środowisko i dbając o ograniczone zasoby, wprowadzamy technologię Undine, która pozwala ograniczyć zużycie wody nawet o 75% w procesie mycia przemysłowego.

TECHNOLOGIE

Blue Fifty Polska wspólnie z międzynarodowymi partnerami wprowadza na polski rynek innowacyjne technologie z różnych sektorów. Obecnie wykorzystujemy nowatorskie metody uzdatniania wody. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma polskimi szpitalami, hotelami, szkołami i innymi obiektami. Specjalizujemy się również w ograniczaniu zużycia wody. Chcąc chronić środowisko i dbając o ograniczone zasoby, wprowadzamy technologię Undine, która pozwala ograniczyć zużycie wody nawet o 75% w procesie mycia przemysłowego.
Bifipro to bardzo skuteczna metoda zwalczania Legionelli oraz usuwania biofilmu z instalacji wodnych. Jest wykorzystywana do usuwania bakterii w wodzie wewnątrz budynków. Technologia ta wykorzystuje do uzdatniania wody jony srebra i miedzi. Bifipro jest wykorzystywane w szpitalach, hotelach, szkołach, basenach, domach opieki i innych budynkach użyteczności publicznej. Skuteczność tej technologii potwierdzają referencje z wielu polskich ośrodków. Dodatkową korzyścią płynąca ze stosowania Bifipro jest możliwość obniżenia temperatury wody, co pozwala na redukcję kosztów.
Bifipro to bardzo skuteczna metoda zwalczania Legionelli oraz usuwania biofilmu z instalacji wodnych. Jest wykorzystywana do usuwania bakterii w wodzie wewnątrz budynków. Technologia ta wykorzystuje do uzdatniania wody jony srebra i miedzi. Bifipro jest wykorzystywane w szpitalach, hotelach, szkołach, basenach, domach opieki i innych budynkach użyteczności publicznej. Skuteczność tej technologii potwierdzają referencje z wielu polskich ośrodków. Dodatkową korzyścią płynąca ze stosowania Bifipro jest możliwość obniżenia temperatury wody, co pozwala na redukcję kosztów.
Technologia Undine służy do mycia ruchomych elementów, takich jak podajniki, produkty przenoszone na podajnikach czy strzemionach, strzemiona i łańcuchy w liniach przemysłowych. Undine wyróżnia się na tle konwencjonalnych rozwiązań tym, że wykorzystuje około 50-75% mniej wody. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu opatentowanych komór, w których dochodzi do mieszania wody ze sprężonym powietrzem. Technologia Undine dodatkowo pozwala osiągać duże lepsze efekty higieniczne, co sprawia, że jakość produktów jest znacznie lepsza, a przydatność dłuższa.
Technologia Undine służy do mycia ruchomych elementów, takich jak podajniki, produkty przenoszone na podajnikach czy strzemionach, strzemiona i łańcuchy w liniach przemysłowych. Undine wyróżnia się na tle konwencjonalnych rozwiązań tym, że wykorzystuje około 50-75% mniej wody. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu opatentowanych komór, w których dochodzi do mieszania wody ze sprężonym powietrzem. Technologia Undine dodatkowo pozwala osiągać duże lepsze efekty higieniczne, co sprawia, że jakość produktów jest znacznie lepsza, a przydatność dłuższa.
Innowacyjny sposób utylizacji odpadów w szpitalach. Odpady zamiast być magazynowane na terenie szpitala, a potem transportowane do zewnętrznych spalarni są mielone na drobne fragmenty w urządzeniach o nazwie Tonto. Są one rozmieszczone w wielu miejscach szpitala i podłączone do instalacji kanalizacyjnej. Zmielone materiały są łączone ze ściekami, a następnie transportowane do instalacji przetwarzania ścieków i odpadów, która znajduje się obok na terenie szpitala. Odpady ulegają przetworzeniu w komorach fermentacyjnych i innym procesom, dlatego zmniejsza się ich ilość i kwalifikacja, jako odpadu. Ścieki są przetwarzane w czystą wodę.
Innowacyjny sposób utylizacji odpadów w szpitalach. Odpady zamiast być magazynowane na terenie szpitala, a następnie transportowane do zewnętrznych spalarni są mielone na drobne fragmenty w urządzeniach o nazwie Tonto. Tonto są rozmieszczone w wielu miejscach szpitala i są podłączone do instalacji kanalizacyjnej szpitala. Materiały zmielone przez Tonto są łączone ze ściekami, a następnie transportowane do instalacji przetwarzania ścieków i odpadów, która znajduje się obok na terenie szpitala. Odpady ulegają przetworzeniu w komorach fermentacyjnych i innym procesom, dlatego zmniejsza się ich ilość i kwalifikacja, jako odpadu. Ścieki są przetwarzane w czystą wodę.
Skaner to rewolucyjne urządzenie, które pozwala na poznanie zawartości najważniejszych składników gleby w czasie kilku minut. Bada on zawartość N, P, K, materii organicznej, a także pH i pojemność wymiany kationów. Jest to małe i mobilne urządzenie, które można zabrać dosłownie w każde miejsce i za pomocą aplikacji przeprowadzić szybkie badanie składu gleby. Efektem badania jest raport przesyłany bezpośrednio na telefon lub komputera użytkownika.
Skaner to rewolucyjne urządzenie, które pozwala na poznanie zawartości najważniejszych składników gleby w czasie kilku minut. Bada on zawartość N, P, K, materii organicznej, a także pH i pojemność wymiany kationów. Jest to małe i mobilne urządzenie, które można zabrać dosłownie w każde miejsce i za pomocą aplikacji przeprowadzić szybkie badanie składu gleby. Efektem badania jest raport przesyłany bezpośrednio na telefon lub komputera użytkownika.

ROZWÓJ PROJEKTÓW

Blue Fifty rozwija projekty w różnych krajach na całym świecie. Nasze projekty obejmują branżę surowców odnawialnych oraz energii odnawialnej. Rozwijane przez nas projekty przynoszą korzyści środowisku, a jednocześnie są pożyteczne dla ludzi i opłacalne pod względem ekonomicznym. Rozwój projektu polega na stworzeniu instalacji, obiektu lub zespołu obiektów czy instalacji wraz z całą logistyką od etapu koncepcji do uruchomienia i obsługi. Rozwijane przez Blue Fifty projekty w zakresie inżynierii środowiska mają na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb energetycznych w taki sposób, aby było to efektywne ekonomicznie a jednocześnie korzystne dla środowiska i lokalnej społeczności.

ROZWÓJ PROJEKTÓW

Blue Fifty rozwija projekty w różnych krajach na całym świecie. Nasze projekty obejmują branżę surowców odnawialnych oraz energii odnawialnej. Rozwijane przez nas projekty przynoszą korzyści środowisku, a jednocześnie są pożyteczne dla ludzi i opłacalne pod względem ekonomicznym. Rozwój projektu polega na stworzeniu instalacji, obiektu lub zespołu obiektów czy instalacji wraz z całą logistyką od etapu koncepcji do uruchomienia i obsługi. Rozwijane przez Blue Fifty projekty w zakresie inżynierii środowiska mają na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb energetycznych w taki sposób, aby było to efektywne ekonomicznie a jednocześnie korzystne dla środowiska i lokalnej społeczności.
Celem projektu Agro Fresh Park jest stworzenie pierwszego centrum agro-logistycznego w Polsce, które stawia na nowoczesne technologie oraz zrównoważony rozwój. Wielkoskalowy klaster szklarni wyposażony we własne źródło energii geotermalnej. Projekt obejmuje budowę blisko 40 ha szklarni wraz z całą infrastrukturą logistyczną, obsługą oraz zasilaniem we własną energię geotermalną. AgroFreskPark, to nowoczesny model biznesowy pozwalający zoptymalizować koszty i zmaksymalizować plony. Jest on jednym z czołowych projektów rozwijanych przez Blue Fifty.
Celem projektu Agro Fresh Park jest stworzenie pierwszego centrum agro-logistycznego w Polsce, które stawia na nowoczesne technologie oraz zrównoważony rozwój. Wielkoskalowy klaster szklarni wyposażony we własne źródło energii geotermalnej. Projekt obejmuje budowę blisko 40 ha szklarni wraz z całą infrastrukturą logistyczną, obsługą oraz zasilaniem we własną energię geotermalną. AgroFreskPark, to nowoczesny model biznesowy pozwalający zoptymalizować koszty i zmaksymalizować plony. Jest on jednym z czołowych projektów rozwijanych przez Blue Fifty.

O NAS

Blue Fifty specjalizuje się w stosowaniu innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska. Rozpowszechniamy rozwiązania, które przynoszą korzyści środowisku i użytkownikom, pozytywnie wpływając na ich bezpieczeństwo oraz przynosząc korzyści ekonomiczne. Naszą firmę buduje zespół młodych inżynierów. Koncentrujemy się na zaspokajaniu potrzeb naszych partnerów przy zastosowaniu nieszablonowych rozwiązań.

O NAS

Blue Fifty specjalizuje się w stosowaniu innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska. Rozpowszechniamy rozwiązania, które przynoszą korzyści środowisku i użytkownikom, pozytywnie wpływając na ich bezpieczeństwo oraz przynosząc korzyści ekonomiczne. Naszą firmę buduje zespół młodych inżynierów. Koncentrujemy się na zaspokajaniu potrzeb naszych partnerów przy zastosowaniu nieszablonowych rozwiązań.